ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE - Elektro Šinkovec d.o.o.

Go to content

Main menu

ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

STORITVE

SONČNE ELEKTRARNE:
Sončne elektrarne za svoje delovanje uporabljajo energijo sonca, ki je osnovni naravni energetski vir. Sončevo obsevanje Zemlje v enem dnevu, presega potrebe človeštva energije v enem letu. Zato je smiselno razmišljati o takšnem viru energije kot naložba za prihodnost. Izdelamo celotni projekt fotovoltaike z dokumnentacijo in zagonom.

KOGENERACIJA:
Kogeneracije na biomaso ( proizvajalca holz kraft) ter plinsko kogeneracijo.
Izvajamo dobavo, montažo, instaliranje ter zagon.

Back to content | Back to main menu