Alternativni
viri energije

Sončne elektrarne

Sončne elektrarne za svoje delovanje uporabljajo energijo sonca, ki je osnovni naravni energetski vir. Sončevo obsevanje Zemlje v enem dnevu, presega potrebe človeštva energije v enem letu. Zato je smiselno razmišljati o takšnem viru energije kot naložba za prihodnost. Izdelamo celotni projekt fotovoltaike z dokumnentacijo in zagonom.

Kogeneracija

Sončne elektrarne za svoje delovanje uporabljajo energijo sonca, ki je osnovni naravni energetski vir. Sončevo obsevanje Zemlje v enem dnevu, presega potrebe človeštva energije v enem letu. Zato je smiselno razmišljati o takšnem viru energije kot naložba za prihodnost. Izdelamo celotni projekt fotovoltaike z dokumnentacijo in zagonom.

sodelovanje

Povpraševanje ali
sodelovanje?

Vas zanima določeno dodatno povpraševanje o naših storitvah ali sodelovanje na drugih področjih?

Kontaktirajte nas preko kontaktov…