Avtomatika

Kot na vseh ostalih področjih je tudi pri elektroinstalacijah
v zgradbah prišlo do velikih sprememb v sami izgradnji,
varnosti in uporabi elektroinstalacije.

Avtomatika oz. avtomatizacija objektov

Kot na vseh ostalih področjih je tudi pri elektroinstalacijah v zgradbah prišlo do velikih sprememb v sami izgradnji, varnosti in uporabi elektroinstalacije. Klasične elektroinstalacije že dolgo več ne odgovarjajo možnostim sodobne tehnologije niti željam in potrebam uporabnika. Zahteve po večji varnosti, komfortu, inteligentnem povezovanju in delovanju posameznih porabnikov in prihranku energije so presegle meje klasične elektroinstalacije. Realizacija nekaterih osnovnih funkcij (npr. centralni izklop razsvetljave), ki jih omogoča sodobna instalacija, bi v primeru klasične instalacije pomenila nepregledne količine kablovja in dodatnih elementov, ki medsebojno ne bi komunicirali.

PODROČJA AVTOMATIZIRANJA:
Razsvetljava, Senčenje, ogrevanje/hlajenje, avdio video sistemi, kotlovnice.

Uporabljamo sisteme SELTRON, DANFOS in SAMSON, avtomatizacija celotnih objektov pa temelji na sistemu EIB/KNX

sodelovanje

Povpraševanje ali
sodelovanje?

Vas zanima določeno dodatno povpraševanje o naših storitvah ali sodelovanje na drugih področjih?

Kontaktirajte nas preko kontaktov…